Studiecirklar

Det egna intresset och den fria viljan är grunden för en studiecirkel. En studiecirkel är ett fantastiskt sätt för er att lära er saker på ett sätt som passar er. I en studiecirkel är deltagarnas erfarenheter och kunskaper viktiga för att gruppen ska utvecklas. Alla i studiecirkeln är med och deltar aktivt och alla har något att bidra med. I en studiecirkel styr deltagarnas egna intressen ämnet och förändrar inriktningen därefter.

En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet på distans. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst.

Här kommer några förslag på teman:

Nu gör vi skillnad
Varför finns det ett alkoholmonopol? Ökar eller minskar narkotikakonsumtionen i Sverige? Vad kan man göra för att färre ungdomar ska börja röka och vem bestämmer egentligen vad i alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor? Genom studiematerialet Nu gör vi skillnad! får ni både koll på läget, chans att diskutera bra insatser – och verktyg att förändra! NBV har tagit fram ett studiematerial för er som själva eller i en förening vill lära er mer om alkohol, narkotika och tobak och framförallt vill påverka i frågorna lokalt och regionalt.

Droghandboken
NBV har tagit fram ett studiematerial för föräldrar, lärare och andra vuxna nära unga som vill få mer kunskap om narkotikafrågor och möjlighet att prata och diskutera med andra.  Studiecirkeln utgår från boken Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna av Erik Leijonmarck (Pagina: 2019) och består av två delar: Dels ett underlag för en studiecirkel och dels ett underlag för en träff för föräldrar kring ungdomar och narkotika.

Världens baksmälla
Denna studiecirkel är framtagen för föreningar och grupper av människor, som snabbt vill få en bra kunskap om alkohol som ett utvecklingshinder i världen. Studiecirkeln utgår från boken Världens baksmälla – om alkohol som utvecklingshinder, som är skriven av Pierre Andersson.

8 myter om cannabis 4.0
Är du nyfiken på cannabis, vill lära dig mer och diskutera myter kring cannabis, då är den här studiecirkeln för dig.

Globala målen för hållbar utveckling
Avskaffa fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet, få fred på jorden och lösa klimatkrisen. Det är de övergripande målen för Agenda 2030. I Agenda 2030 talar man om tre dimensioner inom hållbar utveckling: Den ekonomiska dimensionen. Den sociala dimensionen. De miljömässiga/ekologiska dimensionerna. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla och ligger till grund för den här studiecirkeln. Diskutera olika frågeställningar och få konkreta tips på hur du kan skapa förändring.

Nyfiken?
Vill din förening starta en fysisk studiecirkel? Ta kontakt med ditt lokala NBV-kontor. Är du eller andra i din förening intresserad av att delta i en digital studiecirkel med andra IOGT-NTO-medlemmar från någon annan förening? Kontakta Linda Tjälldén, [email protected].