ALKOHOL OCH HÖGT BLODTRYCK
3 maj klockan 19.00
IOGT-NTOs nya forskningsrapport handlar om en försummad fråga för att förebygga sjukdom och förtida död i hela världen: alkohol som orsak till högt
blodtryck. Högt blodtryck är i sig en av de största orsakerna till allvarlig sjukdom, bland annat hjärtsjukdom, stroke, typ 2 diabetes och demens. På grund av
de många svåra sjukdomar som högt blodtryck leder till är det ett av de allvarligaste och mest angelägna problemen för folkhälsoarbetet idag.
Föreläsare: Per Leimar, politisk sekreterare IOGT-NTO
Du hittar Facebook-evenemanget här.
Länk till föreläsningen hittar du här (kommer snart).

Du kan ladda ner inbjudan här.

Datum 03 maj 2023 - 03 maj 2023
Tid 19:00 - 20:30