DIGITALA FÖRELÄSNINGAR VÅRTERMINEN 2023

Anmäl dig till [email protected] för påminnelse och länk till föreläsningarna via mejl. Du kommer också hitta länk för att delta här närmare respektive föreläsning.

JUNIS KOMMUNRAPPORT
22 mars klockan 19.00
Lär dig mer om barn som växer upp i familjer med missbruk, om Junis kommunrapport som undersöker hur många barn som får stöd av kommunerna. Du får också praktiska verktyg för att sprida Junis kommunrapport, resultat och goda exempel.
Föreläsare: Mona Örjes, Junis förbundsordförande
Du hittar Facebook-evenemanget här.
Länk till föreläsningen hittar du här.

ALKOHOL OCH HÖGT BLODTRYCK
3 maj klockan 19.00
IOGT-NTOs nya forskningsrapport handlar om en försummad fråga för att förebygga sjukdom och förtida död i hela världen: alkohol som orsak till högt
blodtryck. Högt blodtryck är i sig en av de största orsakerna till allvarlig sjukdom, bland annat hjärtsjukdom, stroke, typ 2 diabetes och demens. På grund av
de många svåra sjukdomar som högt blodtryck leder till är det ett av de allvarligaste och mest angelägna problemen för folkhälsoarbetet idag.
Föreläsare: Per Leimar, politisk sekreterare IOGT-NTO
Du hittar Facebook-evenemanget här.
Länk till föreläsningen hittar du här (kommer snart).

Du kan ladda ner inbjudan här.

Digitala engagemangsträffar

För dig som vill veta mer om möjligheten att engagera dig i IOGT-NTOs alkoholpolitiska arbete erbjuder vi under våren digitala engagemangsträffar. Vi kommer prata om möjligheten att både delta i och arrangera en studiecirkel (vi kommer presentera olika studiematerial), vad du kan göra på egen hand (till exempel skriva insändare, folkbilda dig mera mera) och hur din IOGT-NTO förening kan arbeta mer alkoholpolitiskt genom både interna och externa aktiviteter.

  • 27 mars klockan 19.00
  • 12 april klockan 19.00
  • 9 maj klockan 19.00

Anmäl dig till [email protected] för digital länk.