Alkohol och psykisk ohälsa

En mammas tårar, ett barn med en växande skuldkänsla, en ilska som inte gick att tygla, ett krig mot dom ”vuxna” som inte gick att vinna. En
fosterhemsplacering, en kreativ ådra som inte fick näras, skuld, skam, drogmissbruk, depressioner, panikattacker, psykakuten, kriminalitet,
rättegångar, och slutligen en räddning. Det här är Davids lifestory: spontan, ofiltrerad, rak och ärlig.
Föreläsningen avslutas med ett panelsamtal på temat ”alkohol och pskyisk ohälsa”
Föreläsare: David Kroon, ambassadör Hjärnkoll Värmland
Varmt välkommen!

Praktisk information
Torsdag 9 november
Föreläsningen ges vid två tillfällen

  • Klockan 12.00
  • Klockan 19.00

Anmäl dig här senast 8 november
Ladda ner inbjudan i här.

Tidig upptäckt

I kedjan från ett hälsofrämjande arbete och förebyggande insatser till tidig upptäckt och tidiga insatser är många aktörer inblandade. Det finns en hel del system, kompetens och resurser på plats, men ändå når vi inte alltid hela vägen i vår praktiska tillämpning. Varför är det så? Sara Heine har skrivit en rapport kring tidig upptäckt och berättar både om glappen i systemen, men ger också goda exempel på när samverkan fungerar.

Föreläsare: Sara Heine, Narkotikapolitiskt center

Praktisk information
Onsdag 29 november
Föreläsningen ges vid två tillfällen

  • Klockan 12.00
  • Klockan 19.00

Anmäl dig här senast 28 november
Ladda ner inbjudan i här.