Alkohol och äldre

Hur har alkoholkonsumtionen bland äldre utvecklats, och vilka effekter alkohol har på hälsan för äldre personer? Föreläsningen kommer att lyfta sambandet mellan alkohol och äldre, forskning och förebyggande åtgärder.
Föreläsare är Sven Andréasson, professor och överläkare vid Riddargatan 1 i Stockholm, en mottagning för alkohol och hälsa samt Anders Bergh utredare Socialstyrelsen.
Varmt välkommen!

Praktisk information
Datum: 25 maj klockan 12.00
Anmäl dig här senast 24 maj
Ladda ner inbjudan i PDF här.

Cannabis

Välkommen till en kunskapshöjande digital föreläsning om Cannabis. Vi utgår från det aktuella kunskapsläget i relation till legalisering av cannabis samt
fokuserar på vikten av ett gott förebyggande arbete med några konkret exempel.
Föreläsare: Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center
Varmt välkommen!

Praktisk information
Måndag 18 september
Föreläsningen ges vid två tillfällen

  • Klockan 12.00
  • Klockan 19.00

Anmäl dig här senast 15 september
Ladda ner inbjudan i här.

Alkohol och psykisk ohälsa

En mammas tårar, ett barn med en växande skuldkänsla, en ilska som inte gick att tygla, ett krig mot dom ”vuxna” som inte gick att vinna. En
fosterhemsplacering, en kreativ ådra som inte fick näras, skuld, skam, drogmissbruk, depressioner, panikattacker, psykakuten, kriminalitet,
rättegångar, och slutligen en räddning. Det här är Davids lifestory: spontan, ofiltrerad, rak och ärlig.
Föreläsningen avslutas med ett panelsamtal på temat ”alkohol och pskyisk ohälsa”
Föreläsare: David Kroon, ambassadör Hjärnkoll Värmland
Varmt välkommen!

Praktisk information
Torsdag 9 november
Föreläsningen ges vid två tillfällen

  • Klockan 12.00
  • Klockan 19.00

Anmäl dig här senast 8 november
Ladda ner inbjudan i här.

Alkohol och cancer

Kunskapen hos allmänheten är låg om sambandet mellan alkohol och cancer, trots omfattade forskning på området. Frågan har dock fått ökad uppmärksamhet under den senaste tiden och
konkreta förslag har lagts fram för hur medvetenheten ska ökas, exempelvis ska Irland ska införa cancervarningar på alkoholprodukter och Norge överväger att göra detsamma.
Mot denna bakgrund bjuder vi in till en digital kunskapshöjande föreläsning tillsammans med IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Irma Kilim och Catharina Östman från Regionala cancercentrum i samverkan. Föreläsningen kommer att lyfta sambandet mellan alkohol och cancer, forskning och förebyggande åtgärder. Föreläsningen kan ses i efterhand, klicka här